Friesland Convention Partners stelt zich als doel om Friesland te promoten en te verkopen als aantrekkelijke zakelijke en congresbestemming, zodat er meer bezoekers naar Friesland komen.

Friesland Convention Partners is een samenwerkingsverband tussen Friese ondernemers die actief zijn in de zakelijke markt. In opdracht van de partners informeert Congres Bureau Friesland de nationale en internationale meetingplanner over de mogelijkheden in Friesland voor zakelijke evenementen en (inter)nationale congressen.

Het actief benaderen van de doelgroep is een onderdeel van de werkzaamheden. Zo ook het uitvoeren van site-inspecties voor potentiële bezoekers, het uitbrengen van bidboeken en het bemiddelen in passende locaties.

Friesland Convention Partners’ main objective is to promote Friesland and to sell it as an attractive business and congress destination, bringing more visitors to Friesland.

Friesland Convention Partners is a cooperative venture between Frisian entrepreneurs operating on the business market. On behalf of the partners, Congres Bureau Friesland advises the national and international meeting planner regarding opportunities in this province for business events and (inter)national congresses.

Actively approaching the target audience is a part of their activities. This also includes site inspections for potential visitors, the publication of bidbooks, as well as the mediation for suitable venues.

Friesland Convention Partners bestaat uit:

Friesland Convention Partners consist of:

Acquisitie door/ Acquisition by:
Ondersteund door/ Supported by: